Номан Челебиджихан. Къарылгъачлар дуасы.

Комментарии

Сагъол Александр, бизим халкъ

Сагъол Александр, бизим халкъ ичюн буюк иш этесин.

Сагъ олунъыз!

Сагъ олунъыз!

Работает на Drupal, система с открытым исходным кодом.