Yuqarı Qaralez köyü, Bağçasaray rayonı

Cafer Emirali. Yuqarı Qaralez ve yuqarıqaralezliler.

Powered by Drupal, an open source content management system