Рамазан байрамы мектепте

РАМАЗАН БАЙРАМЫ МЕКТЕПТЕ

Ислямнынъ энъ буюк байрамларындан бири ол­гъан Рамазан байрамы тедбири Акъмесджитнинъ Бавурчы (Каменка) къасабасындаки 42-нджи умумтасиль мектебинде де къайд этильди.
Башлангъыч сыныф талебелерини Меджлис, «Маарифчи» бирлешмеси, Бутюнукраин «Аль-Раид» асоциациясынынъ Къырымдаки болюги, ерли дин джемиети ве джемаатчылыкъ хайырламакъ ичюн мектепке тешриф буюрдылар.
Мубарек Рамазан айында метеплилер арасында ораза туткъанларнынъ сайысы йыл-йылдан осе. Байрам куньлери мусульманлар, адет узьре, дост-догъмушларына барып бири-бирини байрамнен хайырлап, къартана-къартбабаларнынъ къолуны алалар.
Балалар байрам куню къасабанынъ мектебине тешриф буюргъан ихтиярларнынъ къолуны алып, байрам шерифинен хайырладылар. Буюклер исе, адетлеримизге коре, балаларны бахшышларнен къувандырдылар.
Башлангъыч мектепте отькерильген байрам тедбиринде талебелер Рамазан байрамы, динимиз, тилимиз ве азиз Ватанымызгъа багъышлангъан шиирлер окъу­дылар. Миллий Меджлис медениет ве маариф идаресининъ башы Сафуре Каджаметованынъ тешеббюси иле тантаналы суретте отькерильген бу тедбирде кенджетайларны ерли джами янындаки «Бавурчы» дин джемиетининъ азалары, ерли меджлис реиси Исмет Смаилов, мектеп мудири Нариман Ахмедов, «Маарифчи» бирлешмеси тефтиш комиссиясынынъ реиси Бейе Ильясова хайырладылар. Къырым муфтиятынен бирликте чалышкъан Бутюнукраин «Аль-Раид» ассоциациясы Къырым болюгининъ реиси Мохаммад Таха, онынъ муавинлери Амин Аль-Къасым ве Сейран Арифов тедбирде булунаракъ, балаларгъа байрам муитини тешкиль эттилер. Мохаммад Таха къасабанынъ башлангъыч мектебинде къырымтатар балаларынен берабер окъугъан дигер миллет векиллерининъ балаларына да Рамазан байрамы куню, дин менсюплигини айырмай, эр бир талебеге эдие багъышлады. Бу – Ислям дини буюклигининъ исбатыдыр.
Бутюнукраин «Аль-Раид» ассоциациясынынъ Къырымдаки болюги мектепнинъ 300 талебесине байрам къуванчыны багъышлады.
 

Меджлиснинъ матбуат хызмети

Powered by Drupal, an open source content management system